یاسر ذولفقاری نسب
آقای یاسر ذولفقاری نسب
سه شنبه, 8 تیر 1400
1- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه اتحادجونان رایکا از تاریخ 1400/04/12 تا تاریخ 1400/05/09
2- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1400/05/10 تا تاریخ 1401/04/03
3- تدارکات تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1401/04/20 تا تاریخ 1402/01/31
4- تدارکات تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1402/04/16 تا تاریخ 1403/04/24

لیست مطالب :