یاسر ذولفقاری نسب
آقای یاسر ذولفقاری نسب
سه شنبه, 8 تیر 1400
1401/04/20
1402/01/31
1- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه اتحادجونان رایکا از تاریخ 1400/04/12 تا تاریخ 1400/05/09
2- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1400/05/10 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :