• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

زهرا بشارتی

تاریخ تولد : 1383/07/06

مدیر عامل باشگاه استقلال جاوید
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

ابوالفضل بخشی

تاریخ تولد : 1388/05/28

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

کسری بهلولی

تاریخ تولد : 1389/07/25

بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تراکتور تهران
تاریخ شروع قرارداد : 1401/07/06
تاریخ پایان قرارداد : 1402/01/31

علیرضا سجادی نسب

تاریخ تولد : 1385/11/29

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

شایان ساری زاده

تاریخ تولد : 1386/08/01

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

مبین دشتکی حصاری

تاریخ تولد : 1386/10/12

بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه رهپویان داوین
تاریخ شروع قرارداد : 1401/07/05
تاریخ پایان قرارداد : 1402/01/31

علی لهراسبی

تاریخ تولد : 1383/09/18

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

سپنتا عباسی

تاریخ تولد : 1391/04/03

بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستارگان هدف
تاریخ شروع قرارداد : 1401/07/05
تاریخ پایان قرارداد : 1402/01/31

علی نوری الی

تاریخ تولد : 1384/06/14

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------