آرش برهانی
آقای آرش برهانی
سه شنبه, 12 تیر 1397
1401/04/18
1402/01/31
1- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1397/04/12 تا تاریخ 1398/01/31
2- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/08/12 تا تاریخ 1400/03/15
3- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/07/16 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :