حسین حداد پیوه ژن
آقای حسین حداد پیوه ژن
چهارشنبه, 23 خرداد 1397
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نیروی زمینی از تاریخ 1397/04/06 تا تاریخ 1397/11/30
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/06/29 تا تاریخ 1400/03/24
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نیروی زمینی از تاریخ 1400/07/16 تا تاریخ 1402/01/27

لیست مطالب :