نوید فریدی
آقای نوید فریدی
سه شنبه, 23 خرداد 1396
1- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1396/01/11 تا تاریخ 1397/01/11
2- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1397/04/12 تا تاریخ 1398/01/31

لیست مطالب :