حمید عزیززاده طرقی
آقای حمید عزیززاده طرقی
دوشنبه, 12 تیر 1396
1401/04/18
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پدیده یاران نیک از تاریخ 1396/04/20 تا تاریخ 1396/07/10
2- سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پاپی گستر از تاریخ 1397/04/09 تا تاریخ 1397/04/13
3- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1397/04/25 تا تاریخ 1398/01/31
4- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پارسه مهر تهران از تاریخ 1398/05/05 تا تاریخ 1399/01/31
5- سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه لوتوس طلایی ایرانیان از تاریخ 1399/08/25 تا تاریخ 1400/03/15
6- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/11/06 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :