اکبر بهلول
آقای اکبر بهلول
شنبه, 8 آبان 1395
1401/04/18
1402/01/31
1- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه صنعت نفت تهران از تاریخ 1395/07/10 تا تاریخ 1397/05/01
2- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1397/08/06 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نوين فوتبال از تاریخ 1398/05/05 تا تاریخ 1399/01/31
4- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1400/05/13 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :