سبو شهبازیان
آقای سبو شهبازیان
چهارشنبه, 20 مرداد 1395
1401/04/18
1402/01/31
1- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آکادمی نکونام از تاریخ 1395/04/01 تا تاریخ 1398/01/31
2- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/11/19 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :