امیر مشاری
آقای امیر مشاری
یکشنبه, 20 تیر 1395
1400/12/14
1401/04/06
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه وحدت از تاریخ 1395/04/05 تا تاریخ 1396/04/05
2- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1396/04/01 تا تاریخ 1397/04/01
3- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس پایتخت از تاریخ 1397/05/27 تا تاریخ 1398/01/31

لیست مطالب :