مجید گرمرودی
آقای مجید گرمرودی
دوشنبه, 20 مهر 1394
1401/04/18
1402/01/31
1- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس پایتخت از تاریخ 1394/07/01 تا تاریخ 1395/07/01
2- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1395/04/10 تا تاریخ 1396/04/10
3- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان از تاریخ 1397/04/13 تا تاریخ 1398/01/31
4- مربی تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه فولاد طلاییه از تاریخ 1398/09/09 تا تاریخ 1399/01/31
5- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1400/07/17 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :