باشگاه میعاد کوشان

- بازدید [ 17375 ] - چهارشنبه, 3 تیر 1394

باشگاه میعاد کوشان

سایت رسمی هیات فوتبال استان تهران 4 out of 5 based on 172 ratings.
اطلاعات باشگاه
مدیر عامل : رضا آشفته سیاه پیرانی
تاریخ تاسیس : 1387
شماره ثبت : 23053
آدرس باشگاه : 23053
تلفن ثابت باشگاه : 02133252731
آدرس وب : http://
لیست تیم ها
تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه میعاد کوشان
#نام کامل فرد سمت در تیم شماره پیراهن
1
مهدی جوانمرد سادات
بازیکن 8
2
محمد رضا یکدست کنده
بازیکن 25
3
امیرعلی قره خانی
بازیکن 26
4
آرمان محمودی
بازیکن 5
5
مهدی رمضانی
بازیکن 3
6
امیر مهدی نوروزی
بازیکن 1
7
محمد مهدی اسکندری
بازیکن 14
8
سینا گودرزی
بازیکن 31
9
متین پارسا
بازیکن 19
10
آرمان نورانی سید بیگلو
بازیکن 22
11
امیر محمد بشیری
بازیکن 17
12
حسن اکبری اله آبادی
بازیکن 18
13
محمد علی محمودی
بازیکن 9
14
ابراهیم باغبان
( سهمیه )
بازیکن 7
15
امیرحسین قهرمانی
( سهمیه )
بازیکن 10
16
محمد ماهان احمد وند مشتق
( سهمیه )
بازیکن 4
17
شایان کاهه
( سهمیه )
بازیکن 21
18
امیر محمد فلاحی
( سهمیه )
بازیکن 99
19
ایمان فاطمی دوست
( سهمیه )
بازیکن 2
20
امیرعلی شیخی
( سهمیه )
بازیکن 11
21
امیر حسین حسن زاده
( سهمیه )
بازیکن 12
22
علی قاسمی
( سهمیه )
بازیکن 77
23
علیرضا نوحی
( سهمیه )
بازیکن 6
24
اسماعیل علیزاده
سرپرست
25
امیر محمد اکرامی
بازیکن 24
26
محمدرضا صفری
بازیکن 23
27
رضا بهمنی
بازیکن 27
28
فرزاد اکرمی
بازیکن 28
29
علیرضا آشفته سیاه پیرانی
سرمربی
تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه میعاد کوشان
#نام کامل فرد سمت در تیم شماره پیراهن
1
ابراهیم باغبان
بازیکن 7
2
امیرحسین قهرمانی
بازیکن 10
3
محمد ماهان احمد وند مشتق
بازیکن 4
4
شایان کاهه
بازیکن 21
5
امیر محمد فلاحی
بازیکن 99
6
ایمان فاطمی دوست
بازیکن 2
7
امیرعلی شیخی
بازیکن 11
8
امیر حسین حسن زاده
بازیکن 12
9
علی قاسمی
بازیکن 77
10
مسعود علیزاده
سرمربی
11
متین بهمدی
بازیکن 3
12
یاسین لطفی
بازیکن 8
13
رادمهر هاشمی
بازیکن 17
14
ارسام قلی پور
بازیکن 23
15
محمدامين حكاك پور
بازیکن 80
16
امیرعلی چیذری
بازیکن 9
17
حامی حیدری
بازیکن 44
18
آرین امراه زاده
بازیکن 14
19
علیرضا نوحی
بازیکن 6
20
هویار بهرامی
بازیکن 70
21
کیان افشار
بازیکن 27
22
فابین مرادخانی
بازیکن 90
23
محمدیونس محمدزکی
بازیکن 1
24
مهدی جوادی
بازیکن 20
25
امیرحسین ییات
بازیکن 22
26
حسام بخشنده
مربی
27
حسن طالبی
مربی
28
محمد واحدی
سرپرست
29
محمد سلطان نژاد
تدارکات
30
علی بخشنده
بازیکن 19
31
کاوه آهنگران
بازیکن 96
32
محمدامین فخیمی
بازیکن 29
33
رسول برخان
مربی

لیست مطالب :