حمید عزیززاده طرقی
آقای حمید عزیززاده طرقی
دوشنبه, 12 تیر 1396
1397/04/25
1398/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پدیده یاران نیک از تاریخ 1396/04/20 تا تاریخ 1396/07/10
2- سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پاپی گستر از تاریخ 1397/04/09 تا تاریخ 1397/04/13

لیست مطالب :