حمید عزیززاده طرقی
آقای حمید عزیززاده طرقی
دوشنبه, 12 تیر 1396
1398/05/05
1399/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پدیده یاران نیک از تاریخ 1396/04/20 تا تاریخ 1396/07/10
2- سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پاپی گستر از تاریخ 1397/04/09 تا تاریخ 1397/04/13
3- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1397/04/25 تا تاریخ 1398/01/31

لیست مطالب :