امیر سرباز مکوندی
آقای امیر سرباز مکوندی
دوشنبه, 2 آذر 1394
1398/04/19
1399/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پرشان از تاریخ 1394/08/28 تا تاریخ 1397/08/28
2- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پرشان تیوا ویژن از تاریخ 1394/11/17 تا تاریخ 1395/03/17
3- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1396/02/02 تا تاریخ 1397/02/02
4- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1397/04/14 تا تاریخ 1398/01/31

لیست مطالب :