ادموند بزیک
آقای ادموند بزیک
شنبه, 30 آبان 1394
1399/08/26
1401/01/31
1- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه آرارات از تاریخ 1394/08/01 تا تاریخ 1395/02/01
2- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیا از تاریخ 1396/05/01 تا تاریخ 1397/05/01
3- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیا از تاریخ 1397/07/11 تا تاریخ 1398/01/31

لیست مطالب :