کسرا جعفرزاده
آقای کسرا جعفرزاده
پنجشنبه, 16 شهریور 1402
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ستارگان پایتخت ایرانیان از تاریخ 1402/06/16 تا تاریخ 1402/10/18
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1402/10/18 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :