آراد حاجيلو
آقای آراد حاجيلو
شنبه, 15 بهمن 1401
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه رایان پیشرو فرتاک از تاریخ 1402/06/20 تا تاریخ 1402/10/23
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1402/10/24 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :