یاسین عزیزی
آقای یاسین عزیزی
شنبه, 17 مهر 1400
1402/05/04
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه والفجر شهر چهاردانگه از تاریخ 1400/07/17 تا تاریخ 1401/05/05
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارس جاوید تهران از تاریخ 1401/05/07 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :