باربد حیدری
آقای باربد حیدری
جمعه, 8 مرداد 1400
1402/05/14
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسه پایتخت از تاریخ 1401/04/28 تا تاریخ 1402/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فرهنگی ورزشی پارسه نوین پایتخت از تاریخ 1402/03/31 تا تاریخ 1402/05/14

لیست مطالب :