سروش یارندی
آقای سروش یارندی
پنجشنبه, 7 مرداد 1400
1402/04/13
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسه پایتخت از تاریخ 1400/05/08 تا تاریخ 1401/04/11
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه نام گستر از تاریخ 1401/04/16 تا تاریخ 1401/04/18
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :