امیرمهدی اکبری فرد
آقای امیرمهدی اکبری فرد
یکشنبه, 14 شهریور 1400
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه درنا و پرهام از تاریخ 1400/07/03 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اف سی عابدز از تاریخ 1401/05/04 تا تاریخ 1401/12/01
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه ستارگان استیل آذین از تاریخ 1401/12/01 تا تاریخ 1402/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1402/04/22 تا تاریخ 1402/09/11

لیست مطالب :