ممد متین فرجی
آقای ممد متین فرجی
دوشنبه, 18 مرداد 1400
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسه شمیران از تاریخ 1400/05/19 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1402/03/31 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :