ارسلان کلانتری
آقای ارسلان کلانتری
یکشنبه, 30 شهریور 1399
1402/04/14
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1400/04/21
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان سایا از تاریخ 1400/10/22 تا تاریخ 1401/04/06
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/04/12

لیست مطالب :