اميرمحمد شاهي
آقای اميرمحمد شاهي
یکشنبه, 19 خرداد 1398
1402/12/16
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه كيا پارس نيوساد از تاریخ 1398/03/19 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1399/07/20 تا تاریخ 1399/11/20

لیست مطالب :