میثم رضایی پر دری
آقای میثم رضایی پر دری
شنبه, 7 اسفند 1395
1402/08/22
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه سرخپوشان دریاچه گهر از تاریخ 1395/12/01 تا تاریخ 1397/06/14
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه گسترش ویژن فولاد از تاریخ 1397/06/14 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه مهر خلیج از تاریخ 1398/05/31 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه مهر خلیج از تاریخ 1399/05/29 تا تاریخ 1401/03/30
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه آداک کیان پایتخت از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستارگان استیل آذین از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1402/08/22

لیست مطالب :