محمد امیر یوسف زاده بلقیس آباد
آقای محمد امیر یوسف زاده بلقیس آباد
شنبه, 20 خرداد 1396
1403/04/14
1407/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1396/01/28 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/03/27
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه هوادار از تاریخ 1402/04/18 تا تاریخ 1403/02/16

لیست مطالب :