مهرداد خسروی
آقای مهرداد خسروی
چهارشنبه, 24 آبان 1396
1402/09/21
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب طلایی از تاریخ 1396/08/27 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شهدای آلوئک از تاریخ 1398/03/23 تا تاریخ 1398/10/30
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه بادران ایرانیان مهر از تاریخ 1398/10/30 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فجر پاکدشت از تاریخ 1401/09/30 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شرکت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی شهید وحید از تاریخ 1402/05/16 تا تاریخ 1402/08/30
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شاهین افق باقرشهر از تاریخ 1402/08/30 تا تاریخ 1402/09/21

لیست مطالب :