یوسف بیات
آقای یوسف بیات
یکشنبه, 27 تیر 1395
1402/04/14
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تخت جمشید از تاریخ 1395/04/20 تا تاریخ 1396/03/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تختی اسطوره از تاریخ 1396/05/03 تا تاریخ 1396/07/17
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سپاهان فجر ری از تاریخ 1396/07/10 تا تاریخ 1396/10/06
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تختی اسطوره از تاریخ 1397/03/18 تا تاریخ 1397/10/22
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیروزان تکین ایرانیان از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1399/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/04/03 تا تاریخ 1401/02/31
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/01/20

لیست مطالب :