فرهاد قلیزاده
آقای فرهاد قلیزاده
شنبه, 25 مهر 1394
1402/12/12
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه مقاومت استان تهران از تاریخ 1394/06/01 تا تاریخ 1396/02/31
2- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1397/08/12 تا تاریخ 1398/01/31
3- سرمربی تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1398/08/29 تا تاریخ 1399/01/31
4- مربی تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1400/01/16 تا تاریخ 1400/09/08
5- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1400/09/08 تا تاریخ 1401/04/25
6- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1401/05/07 تا تاریخ 1401/09/09
7- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1402/05/07 تا تاریخ 1402/12/12

لیست مطالب :