سیامک تاری ویردی وقاصلو
آقای سیامک تاری ویردی وقاصلو
چهارشنبه, 31 تیر 1394
1401/04/23
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شهید کلهر شهریار از تاریخ 1394/04/20 تا تاریخ 1397/04/20
2- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نیروی زمینی از تاریخ 1397/09/03 تا تاریخ 1398/01/31

لیست مطالب :