روح الله عزیزپور
آقای روح الله عزیزپور
سه شنبه, 16 تیر 1394
1400/07/12
1401/04/03
1- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1394/03/20 تا تاریخ 1395/03/01
2- تدارکات تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1394/11/26 تا تاریخ 1396/03/01
3- سرپرست تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ماهان از تاریخ 1395/09/10 تا تاریخ 1396/07/19
4- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1396/07/01 تا تاریخ 1396/08/08
5- سرپرست تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد نوین از تاریخ 1396/09/13 تا تاریخ 1397/01/31
6- تدارکات تیم فوتبال امید آقایان باشگاه کیان پدیده جاوید از تاریخ 1397/03/21 تا تاریخ 1397/05/29
7- تدارکات تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نساجی از تاریخ 1397/05/31 تا تاریخ 1398/01/28
8- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ستارگان آبی از تاریخ 1398/04/20 تا تاریخ 1399/01/31
9- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1400/05/08 تا تاریخ 1400/06/17

لیست مطالب :