مراجعه کننده عزیز، جهت پرداخت هزینه نقل و انتقال تیم های در حال فعالیت در تهران تنها باید از این سایت و به صورت آنلاین اقدام گردد و از پرداخت فیش بانکی خوداری فرمایید. لطفا موارد زیر را به درستی تکمیل نمایید و در انتخاب درصد پرداختی دقت کنید. در انتها نیز کد رهگیری را یادداشت نموده و در هنگام تحویل مدارک به دبیرخانه هیات فوتبال ارائه نمایید.
اطلاعات :
تیم واگذار کننده :
تیم خریدار :
سایر :
0 ریال
کد امنیتی