برای ثبت شکایت در کمیته انضباطی و یا استیناف می بایست هزینه ایجاد و دادرسی به پرونده را از طریق سیستم سامانه الکترونیکی هیات فوتبال پرداخت کنید.

برای این منظور می بایست مشخصات خود و باشگاه یا شخصی که از آن قصد شکایت دارید را در فرم زیر تکمیل نمایید و هزینه مربوط را پرداخت کنید.

کد پیگیری شما توسط مسئولین هیات فوتبال مورد بررسی قرار خواهد گرفت و روند تشکیل و بررسی پرونده آغاز خواهد شد.

مدارک لازم (در صورت عدم ارسال مدارک صحیح به شکایت رسیدگی نخواهد شد و امکان عودت وجه نیز میسر نمی باشد):

نامه تایپ شده خطاب به رئیس هیات فوتبال با مهر و امضای مدیرعامل باشگاه


مشخصات شما :
مشخصات باشگاهی که قصد شکایت از آن را دارید :
هزینه ثبت شکایت : 0 ریال
هزینه ثبت شکایت برای 0 شخص اضافی: 0 ریال
مجموع فاکتور : 0 ریال
فایل های پیوست :
ارسال اطلاعات :
کد امنیتی