:: یکشنبه, 29 فروردین 1400

انفورماتیک

مدیر انفورماتیک هیات فوتبال استان تهران: مسعود رضاپورتحصيلات علمی:    لیسانس مهندسی کامپیوتر - نرم افراز    فوق لیسانس مدیریت ورزشیسوابق شغلی:    عضو کمیته فرهنگی سازمان لیگ برتر کشور - 1391-1393    خبرنگار ورزشی - 1385 - ادامه دارد &n...

گالری عکس

جدول