:: چهارشنبه, 13 مرداد 1400

رزومه محمد سلیمانی

تحصيلات علمی:لیسانس مدیریت دولتیمدرک مربیگری درجه C سوابق:حراست تمامی مسابقات ورزشی استان تهرانحراست مسابقات آسیایی و جهانی رشته های مختلف ورزشیحراست مراسمات و فستیوال های ورزشیعضو کادر پزشکی و برانکارد ورزشگاه تختی (7سال)

گالری عکس

جدول