:: چهارشنبه, 13 مرداد 1400

کتاب قوانین هفده گانه قضاوت در فوتبال و نظارت داوری منتشر شد

کتاب قوانین هفده گانه قضاوت در فوتبال و نظارت داوری با ترجمه سه نفر از ناظران داوری و صاحب نظران این حوزه منتشر شد.این کتاب با توجه به تغییرات گسترده قوانین توسط برد بین الملی فیفا، اثری ارزشمندی است که می تواند مورد بهره برداری کلیه داوران و ناظران کشور قرار گیرد. قوانین هفده گانه بازی فوتبال در جه...

گالری عکس

جدول