:: چهارشنبه, 2 خرداد 1403

تعیین ناظر و مدیر فنی برای مدارس فوتبال و فوتسال استان تهران

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 447 ] - سه شنبه, 4 اردیبهشت 1403
تعیین ناظر و مدیر فنی برای مدارس فوتبال و فوتسال استان تهران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات فوتبال استان تهران، غلامرضا جباری مشاور اجرایی و سرپرست کمیته فنی و توسعه هیات فوتبال استان تهران در خصوص نظارت و هدایت مدارس...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات فوتبال استان تهران،  غلامرضا جباری مشاور اجرایی و سرپرست کمیته فنی و توسعه هیات فوتبال استان تهران در خصوص نظارت و هدایت مدارس فوتبال استان تهران و اقدامات انجام شده در این خصوص توضیحاتی به شرح زیر ارایه نمودند. 

 هیات فوتبال استان تهران در قالب رویکرد جدید این هیات و به منظور کنترل، نظارت و ارزیابی کمی و کیفی مستمر و هدفمند مدارس فوتبال و فوتسال استان، برای کلیه مدارس ناظر و مدیر فنی تعیین کرده است. مدت مسولیت منتخبین از تاریخ 1403/2/1 لغایت 1403/12/29 خواهد بود.
اهم وظایف ناظران و مدیران فنی استانی  مدارس به شرح ذیل خواهد بود:
1- شناسنامه دار کردن مدارس با همکاری هیات های شهرستانی و حوزه ها و ثبت اطلاعات و اسناد در سامانه مربوطه.
2- شناسنامه دار کردن ورزش آموزان با همکاری مدارس و ثبت اطلاعات و اسناد آنها در سامانه مربوطه.
3- شناسنامه دار کردن نیروی انسانی شاغل در مدارس اعم از مربیان، مدیران و ... و ثبت اطلاعات و اسناد آنها در سامانه مربوطه.
4- پیش بینی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز نیروی انسانی شاغل در مدارس اعم از مربیان، مدیران و ...  با هماهنگی هیات فوتبال شهرستان یا حوزه مربوطه.
5- ارتباط مستمر با کمیته فوتبال پایه و مدارس فوتبال استان، هیات فوتبال شهرستان یا حوزه مربوطه و مدارس تحت پوشش.
6- ابلاغ سرفصلها و محتوای آموزشی مصوب استان به مدارس تحت پوشش و نظارت بر حسن اجرای آن.
7- ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعملهای مصوب استان به هیات فوتبال شهرستان یا حوزه مربوطه و مدارس تحت پوشش و نظارت بر حسن اجرای آن.
8- رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات و مشکلات احتمالی مدارس و ورزش آموزان.
9- پیگیری، سازماندهی و برگزاری تورنمنت های درون شهرستانی یا درون حوزه ای طبق زمانبندی ابلاغی استان با هماهنگی هیات فوتبال شهرستان یا حوزه مربوطه و معرفی تیم منتخب در رده سنی مربوطه به هیات فوتبال استان. 
10- انجام حداقل دو بازدید غیر منتظره و سرزده از مدارس تحت پوشش در هر ماه.

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول