:: پنجشنبه, 10 اسفند 1402

اسماعیل گودرزی مشاور اجرایی و مالی رییس هیات فوتبال استان تهران شد

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 201 ] - یکشنبه, 10 دی 1402
اسماعیل گودرزی مشاور اجرایی و مالی رییس هیات فوتبال استان تهران شد

طی حکمی از سوی رییس هیات فوتبال استان تهران، اسماعیل گودرزی به عنوان مشاور اجرایی و مالی رییس منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ طی حکمی ...

طی حکمی از سوی رییس هیات فوتبال استان تهران، اسماعیل گودرزی به عنوان مشاور اجرایی و مالی رییس منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ طی حکمی از سوی دکتر سید میرشاد ماجدی رییس هیات فوتبال استان تهران، اسماعیل گودرزی به عنوان مشاور اجرایی و مالی رییس منصوب شد.

در بخشی از حکم انتصاب آمده است:
امید است در انجام وظایف قانونی و نظارت جهت توسعه و ارتقا سطح کمی و کیفی فوتبال استان تهران موفق و موید باشید.

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول