:: پنجشنبه, 10 اسفند 1402

صدور احکام انضباطی و استیناف مسابقات فوتبال استان تهران

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1115 ] - پنجشنبه, 9 آذر 1402

صدور احکام انضباطی و استیناف مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی و کمیته استیناف هیأت فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمودند . به گزارش پایگاه خبری هیأت فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی ... 3 out of 5 based on 2 ratings.
صدور احکام انضباطی و استیناف مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی و کمیته استیناف هیأت فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمودند . به گزارش پایگاه خبری هیأت فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی ...

کمیته انضباطی و کمیته استیناف هیأت فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمودند .

به گزارش پایگاه خبری هیأت فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی و کمیته استیناف هیأت فوتبال استان تهران احکام زیر را برای مسابقات صادر نمودند .

:: نام فایلحجم فایلفرمتلینک دانلود فایل
1 ‎⁨احسان ری - آریا ذوب آهن⁩295 KB Pdfدانلود فایل
2 ‎⁨احسان ری - یاران فاتحان وحدت⁩320 KB Pdfدانلود فایل
3 ‎⁨آریا جوان - انرژی پیشرو ایرانیان⁩321 KB Pdfدانلود فایل
4 ‎⁨آریا جوان - پارس پایتخت⁩301 KB Pdfدانلود فایل
5 ‎⁨باتیس - داماش پارسه تهران⁩313 KB Pdfدانلود فایل
6 ‎⁨پرسیان ایرانیان - پارسان مهر⁩332 KB Pdfدانلود فایل
7 ‎⁨پیروزان تکین - کیان آذرخش ایران⁩315 KB Pdfدانلود فایل
8 ‎⁨حامی - توپان ویرا⁩285 KB Pdfدانلود فایل
9 ‎⁨داماش پارسه، برنا راستین، آریا پارس، فولاد ویژن ماهان، سرخ پوشان آریا و توحید عقاب شمیران نو از آرسین پارس⁩300 KB Pdfدانلود فایل
10 ‎⁨کیا - دوستی مهر⁩325 KB Pdfدانلود فایل
11 ‎⁨ماهان تندیس - پاس شمیران⁩310 KB Pdfدانلود فایل
12 ‎⁨مقاومت - آریا ذوب آهن⁩342 KB Pdfدانلود فایل
13 ‎⁨ارزش ورامین - آریا پارس⁩299 KB Pdfدانلود فایل
14 ‎⁨اعاده دادرسی مقاومت⁩245 KB Pdfدانلود فایل
15 ‎⁨انرژی پیشرو ایرانیان - ایرانمهر⁩263 KB Pdfدانلود فایل
16 ‎⁨پارسیان جوان - توانا⁩265 KB Pdfدانلود فایل
17 ‎⁨پیروزان تکین - آینده سازان حامی⁩318 KB Pdfدانلود فایل
18 ‎⁨توپان ویرا - پارسیان سایا⁩252 KB Pdfدانلود فایل
19 ‎⁨سیتکو - صالحین منتخب تهران⁩291 KB Pdfدانلود فایل
20 ‎⁨آریومهر - پیام⁩302 KB Pdfدانلود فایل
21 ‎⁨باتیس - ایساتیس⁩244 KB Pdfدانلود فایل
22 ‎⁨پارس جاوید و آریا ذوب آهن - نارنجی پوشان کوهسار⁩251 KB Pdfدانلود فایل
23 نارنجی پوشان کوهسار - توانا895 KB Pdfدانلود فایل
24 ‎⁨امیرکبیر - ماهان تندیس⁩ ( استیناف )261 KB Pdfدانلود فایل
25 ‎⁨آینده سازان - اسپهبد قارن⁩ ( استیناف )250 KB Pdfدانلود فایل
26 ‎⁨پارسیان جوان⁩ ( استیناف )250 KB Pdfدانلود فایل
27 ‎⁨مقاومت - آریا پارس⁩ ( استیناف )262 KB Pdfدانلود فایل

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول