:: یکشنبه, 24 تیر 1403

صدور احکام انضباطی مسابقات فوتبال استان تهران

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1931 ] - سه شنبه, 9 آبان 1402

صدور احکام انضباطی مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمود. به گزارش پایگاه خبری هیأت فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان ت... 5 out of 5 based on 3 ratings.
صدور احکام انضباطی مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمود. به گزارش پایگاه خبری هیأت فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان ت...

کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمود.

به گزارش پایگاه خبری هیأت فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان تهران احکام زیر را برای مسابقات صادر نمود.


:: نام فایلحجم فایلفرمتلینک دانلود فایل
1 آتیه اندیش - ماه سماء283 KB Pdfدانلود فایل
2 آریو مهر - پیام362 KB Pdfدانلود فایل
3 المپیک اندیشه - پارسیان جوان332 KB Pdfدانلود فایل
4 آینده سازان حامی - سجاد دوستی مهر359 KB Pdfدانلود فایل
5 باتیس - آریا پارس275 KB Pdfدانلود فایل
6 باتیس - تهرانجوان281 KB Pdfدانلود فایل
7 باتیس از ایساتیس272 KB Pdfدانلود فایل
8 پارس جاوید تهران، آریا ذوب آهن - نارنجی پوشان کوهسار303 KB Pdfدانلود فایل
9 پیروزان تکین - ایرانمهر327 KB Pdfدانلود فایل
10 حامی - دوستی مهر318 KB Pdfدانلود فایل
11 حوزه جنوب شرق282 KB Pdfدانلود فایل
12 دوستی مهر - پارسیان جوان505 KB Pdfدانلود فایل
13 سایپا - توانا333 KB Pdfدانلود فایل
14 ستارگان پایتخت ایرانیان - نیکان474 KB Pdfدانلود فایل
15 سجاد دوستی مهر - ایرانمهر303 KB Pdfدانلود فایل
16 سرخ پوشان - استعداد درخشان282 KB Pdfدانلود فایل
17 صالحین-پاس شمیران282 KB Pdfدانلود فایل
18 کیا - آریا پارس327 KB Pdfدانلود فایل
19 کیانمهر طلایی پوشان - کیان آذرخش ایرانیان356 KB Pdfدانلود فایل
20 نارنجی پوشان کوهسار - استقلال تهران350 KB Pdfدانلود فایل
21 نارنجی پوشان کوهسار - پارس جاوید تهران347 KB Pdfدانلود فایل
22 یزدان مهر ، دژ34، نیروی زمینی - پدیده غرب پویان304 KB Pdfدانلود فایل

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول