:: دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403

بازدید دکتر علی جوادی و دکتر میرشاد ماجدی از هیات فوتبال جنوبغرب

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 712 ] - یکشنبه, 7 آبان 1402
بازدید دکتر علی جوادی و دکتر میرشاد ماجدی از هیات فوتبال جنوبغرب

از هیات فوتبال حوزه جنوب غرب استان تهران توسط مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان تهران و رئیس هیات فوتبال استان تهران بازدید به عمل آمد. به گزارش پایگاه خبری ه...

از هیات فوتبال حوزه جنوب غرب استان تهران توسط مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان تهران و رئیس هیات فوتبال استان تهران بازدید به عمل آمد.

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران، دکتر جوادی و دکتر ماجدی با تیم همراه خود از هیات فوتبال حوزه جنوب غرب استان تهران بازدید به عمل آوردند. 
گفتنی است در این دیدار دبیر و روسا کمیته های استعدادیابی و آموزش از عملکرد هیات فوتبال جنوبغرب گزارشی را ارائه دادند.تصاویر مرتبط
بازدید دکتر علی جوادی و دکتر میرشاد ماجدی از هیات فوتبال جنوبغرب
بازدید دکتر علی جوادی و دکتر میرشاد ماجدی از هیات فوتبال جنوبغرب
بازدید دکتر علی جوادی و دکتر میرشاد ماجدی از هیات فوتبال جنوبغرب
بازدید دکتر علی جوادی و دکتر میرشاد ماجدی از هیات فوتبال جنوبغرب
بازدید دکتر علی جوادی و دکتر میرشاد ماجدی از هیات فوتبال جنوبغرب
بازدید دکتر علی جوادی و دکتر میرشاد ماجدی از هیات فوتبال جنوبغرب
بازدید دکتر علی جوادی و دکتر میرشاد ماجدی از هیات فوتبال جنوبغرب
بازدید دکتر علی جوادی و دکتر میرشاد ماجدی از هیات فوتبال جنوبغرب
بازدید دکتر علی جوادی و دکتر میرشاد ماجدی از هیات فوتبال جنوبغرب
بازدید دکتر علی جوادی و دکتر میرشاد ماجدی از هیات فوتبال جنوبغرب
بازدید دکتر علی جوادی و دکتر میرشاد ماجدی از هیات فوتبال جنوبغرب

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول