:: شنبه, 5 خرداد 1403

صدور احکام انضباطی مسابقات فوتبال استان تهران

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1743 ] - دوشنبه, 24 مهر 1402

صدور احکام انضباطی مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمود. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی هیات فوتبال استان ... 3 out of 5 based on 7 ratings.
صدور احکام انضباطی مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمود. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی هیات فوتبال استان ...

کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمود.
به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران احکام زیر را برای مسابقات صادر نمود. ضمنا باشگاه ها جهت دریافت اصل آراء می توانند به کمیته انضباطی هیات فوتبال مراجعه نمایند.
:: نام فایلحجم فایلفرمتلینک دانلود فایل
1 احسان ری -پارسیان جوان346 KB Pdfدانلود فایل
2 احسان ری - میلاد تندیس340 KB Pdfدانلود فایل
3 آرسین پاری - آریا پارس379 KB Pdfدانلود فایل
4 آریا پارس- استقلال337 KB Pdfدانلود فایل
5 آریاجوان - طوفان سرخ هدف326 KB Pdfدانلود فایل
6 استقلال تهران - کیا337 KB Pdfدانلود فایل
7 آکادمی باتیس - آریا جوان357 KB Pdfدانلود فایل
8 آکادمی باتیس - پیروزان تکین350 KB Pdfدانلود فایل
9 آکادمی باتیس توحید_ عقاب شمیران_نو338 KB Pdfدانلود فایل
10 اکباتان پارس جوان - ایرانمهر334 KB Pdfدانلود فایل
11 آماد نزاجا - اکسین پایتخت مهر329 KB Pdfدانلود فایل
12 امیرکبیر تهران _سپهر فرزانگان تورج338 KB Pdfدانلود فایل
13 ایرانمهر - پرسپولیس337 KB Pdfدانلود فایل
14 باتیس - پرسیان ایرانیان330 KB Pdfدانلود فایل
15 برنا راستین مهام - آریا پارس326 KB Pdfدانلود فایل
16 برنا راستین مهام _ سرخ_پوشان آرنا360 KB Pdfدانلود فایل
17 پارسیان سایا انرژی_ پیشرو ایرانیان337 KB Pdfدانلود فایل
18 پاس دلاوران - شاهین افق باقرشهر279 KB Pdfدانلود فایل
19 پاس شمیران - آینده سازان تندرستی343 KB Pdfدانلود فایل
20 پاس شمیران - نیکان357 KB Pdfدانلود فایل
21 پرسیان نوین پایتخت ستارگان_ پایتخت ایرانیان335 KB Pdfدانلود فایل
22 پیکان - دوستی مهر327 KB Pdfدانلود فایل
23 تهران جوان باقرشهر - آریا پارس326 KB Pdfدانلود فایل
24 توانا - پیام369 KB Pdfدانلود فایل
25 توحید عقاب شمیران نو _نهال شمیران345 KB Pdfدانلود فایل
26 درنیکا - آماد نزاجا340 KB Pdfدانلود فایل
27 دژ 34 - آریا ذوب آهن333 KB Pdfدانلود فایل
28 دژ34 - پرسپولیس324 KB Pdfدانلود فایل
29 راه آهن مهر - احسان ری350 KB Pdfدانلود فایل
30 راه_آهن مهر _ نارنجی پوشان کوهسار337 KB Pdfدانلود فایل
31 سایپا - پارسیان جوان ایرانیان349 KB Pdfدانلود فایل
32 سپهرفرزانگان تورج _ آلومینیوم مهر ویژن359 KB Pdfدانلود فایل
33 سپید رود اطلس - پیروزان تکین338 KB Pdfدانلود فایل
34 شاهین - اکسین پایتخت338 KB Pdfدانلود فایل
35 طوفان سرخ هدف - احسان ری331 KB Pdfدانلود فایل
36 عقاب نهاجا - پیکان346 KB Pdfدانلود فایل
37 عقاب آریا نقش کیان _ آذرخش ایرانیان358 KB Pdfدانلود فایل
38 مهدوی کیا - نارنجی پوشان کوهسار377 KB Pdfدانلود فایل
39 نارنجی پوشان کوهسار _میلاد تندیس نیکان333 KB Pdfدانلود فایل
40 المپیک اندیشه - اکباتان پارس جوان384 KB Pdfدانلود فایل
41 مقاومت-پیکان357 KB Pdfدانلود فایل
42 عقاب آریا نقش- آریا پارس358 KB Pdfدانلود فایل
43 احسان ری - نارنجی پوشان349 KB Pdfدانلود فایل

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول