:: پنجشنبه, 10 اسفند 1402

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون در خصوص باشگاه تهرانی رای صادر کرد

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1010 ] - شنبه, 23 اردیبهشت 1402
کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون در خصوص باشگاه تهرانی رای صادر کرد

کمیته وضعیت بازیکنان رای جدید خود را درباره پرونده باشگاه و بازیکن تهرانی صادر کرد. به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیو...

کمیته وضعیت بازیکنان رای جدید خود را درباره پرونده باشگاه و بازیکن تهرانی صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در خصوص پرونده باشگاه فرهنگی ورزشی اسپاد الوند - آقای محمد امین قیصری (ابطال دادنامه هیات فوتبال) صادر گردید.


:: نام فایلحجم فایلفرمتلینک دانلود فایل
1 رای باشگاه اسپاد الوند - محمد امین قیصری49 KB Pdfدانلود فایل

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول