:: شنبه, 5 خرداد 1403

صدور احکام انضباطی مسابقات فوتبال استان تهران

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 973 ] - شنبه, 9 اردیبهشت 1402
صدور احکام انضباطی مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمود. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی هیات فوتبال استان ...

کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمود.

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران احکام زیر را برای مسابقات صادر نمود. ضمنا باشگاه ها جهت دریافت اصل آراء می توانند به کمیته انضباطی هیات فوتبال مراجعه نمایند.


:: نام فایلحجم فایلفرمتلینک دانلود فایل
1 AriaEslamshahr-Padide387 KB Pdfدانلود فایل
2 Pasdelavaran-Arsinpars475 KB Pdfدانلود فایل
3 Ahoraparse-moghavematkosar447 KB Pdfدانلود فایل
4 Ehsanrey-Shahin374 KB Pdfدانلود فایل
5 FarhodGostar-bibak248 KB Pdfدانلود فایل
6 Kiapars-Salehin379 KB Pdfدانلود فایل
7 Kiapars-Tavana416 KB Pdfدانلود فایل
8 Parskian-Kosargharchak454 KB Pdfدانلود فایل
9 Saipa-Nahalshemiran377 KB Pdfدانلود فایل
10 Atiehesab306 KB Pdfدانلود فایل
11 Atiehesab-Ariapars241 KB Pdfدانلود فایل
12 Atieandish-Ariapars278 KB Pdfدانلود فایل
13 Pirozan-Ariapars250 KB Pdfدانلود فایل
14 PesaranAbi251 KB Pdfدانلود فایل
15 Dostimehr-Ariapars272 KB Pdfدانلود فایل

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول