:: دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403

صدور احکام انضباطی و استیناف مسابقات فوتبال استان تهران

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 2747 ] - چهارشنبه, 26 بهمن 1401

صدور احکام انضباطی و استیناف مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی و استیناف هیات فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمودند. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی و استین... 2 out of 5 based on 8 ratings.
صدور احکام انضباطی و استیناف مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی و استیناف هیات فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمودند. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی و استین...

کمیته انضباطی و استیناف هیات فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمودند.

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی و استیناف هیات فوتبال استان تهران احکام زیر را برای مسابقات صادر نمودند. ضمنا باشگاه ها جهت دریافت اصل آراء می توانند به کمیته انضباطی هیات فوتبال مراجعه نمایند.

:: نام فایلحجم فایلفرمتلینک دانلود فایل
1 ali-razaghi321 KB Pdfدانلود فایل
2 arad-kia264 KB Pdfدانلود فایل
3 aryana-hami248 KB Pdfدانلود فایل
4 aryapars-kia292 KB Pdfدانلود فایل
5 atyehesab-hami236 KB Pdfدانلود فایل
6 azarakhsh-radboy224 KB Pdfدانلود فایل
7 batis-rahahan-baghershahr280 KB Pdfدانلود فایل
8 ehsan-rey-toufan-sorkh302 KB Pdfدانلود فایل
9 estinaf-ekbatan-pars226 KB Pdfدانلود فایل
10 estinaf-kia265 KB Pdfدانلود فایل
11 etehad-derakhshan-arya-zobahan263 KB Pdfدانلود فایل
12 etehad-derakhshan-kiarad273 KB Pdfدانلود فایل
13 fajr-shariar-parsa-kian299 KB Pdfدانلود فایل
14 fathian-arshak-pirouzan-takin269 KB Pdfدانلود فایل
15 hami-batis251 KB Pdfدانلود فایل
16 hami-esteghlal275 KB Pdfدانلود فایل
17 kiarad-ariomehr238 KB Pdfدانلود فایل
18 miad-koushan-hami249 KB Pdfدانلود فایل
19 namgostar-hami234 KB Pdfدانلود فایل
20 parse-daryoush-apadana290 KB Pdfدانلود فایل
21 parsian-javan-moghavemat290 KB Pdfدانلود فایل
22 pas-ghavamin-iranmehr250 KB Pdfدانلود فایل
23 pas-shemiran-parse227 KB Pdfدانلود فایل
24 pasargad-borna-rastin297 KB Pdfدانلود فایل
25 persian-nahal-vorna237 KB Pdfدانلود فایل
26 pirouzan-takin-ariapars314 KB Pdfدانلود فایل
27 pirouzan-takin-hami292 KB Pdfدانلود فایل
28 pirouzan-takin-namgostar-2332 KB Pdfدانلود فایل
29 pirouzan-takin-namgostar299 KB Pdfدانلود فایل
30 pishgaman-nahal-vorna290 KB Pdfدانلود فایل
31 saipa-ekbatanpars295 KB Pdfدانلود فایل
32 salehin-nahal-vorna256 KB Pdfدانلود فایل
33 salehin-nahalvorna254 KB Pdfدانلود فایل
34 setaregan-nouri-borna-rastin296 KB Pdfدانلود فایل
35 siyko-adak-kian289 KB Pdfدانلود فایل
36 tavana-ariomehr266 KB Pdfدانلود فایل
37 toupan-sajad-mehr308 KB Pdfدانلود فایل

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول