:: دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403

صدور احکام انضباطی و استیناف مسابقات فوتبال استان تهران

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1309 ] - دوشنبه, 3 بهمن 1401
صدور احکام انضباطی و استیناف مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی و استیناف هیات فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمودند. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی و استین...

کمیته انضباطی و استیناف هیات فوتبال استان تهران احکام پیرامون مسابقات تهران را صادر نمودند.

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی و استیناف هیات فوتبال استان تهران احکام زیر را برای مسابقات صادر نمودند. ضمنا باشگاه ها جهت دریافت اصل آراء می توانند به کمیته انضباطی هیات فوتبال مراجعه نمایند.

:: نام فایلحجم فایلفرمتلینک دانلود فایل
1 arad-koushesh-tavana234 KB Pdfدانلود فایل
2 arshia-azarbayejan-espad220 KB Pdfدانلود فایل
3 ehsan-rey-kia257 KB Pdfدانلود فایل
4 ehsan-rey-pirouzan-takin261 KB Pdfدانلود فایل
5 espahbod-gharen-farhoud-gostar277 KB Pdfدانلود فایل
6 estinaf-hatamabadi233 KB Pdfدانلود فایل
7 estinaf-mehr-ezam-2262 KB Pdfدانلود فایل
8 estinaf-mehr-ezam267 KB Pdfدانلود فایل
9 estinaf-moghavemat-2269 KB Pdfدانلود فایل
10 estinaf-moghavemat253 KB Pdfدانلود فایل
11 estinaf-padide-delavaran257 KB Pdfدانلود فایل
12 estinaf-tehranjavan243 KB Pdfدانلود فایل
13 milad-tandis-foulad-arad264 KB Pdfدانلود فایل
14 narenjipoushan-espad264 KB Pdfدانلود فایل
15 shohadaye-boinak-gostareshnovin-baherestan301 KB Pdfدانلود فایل

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول