:: یکشنبه, 26 فروردین 1403

اطلاعیه مهم پیرامون مصوبات جلسه کمیته مسابقات

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 2755 ] - شنبه, 22 مرداد 1401
اطلاعیه مهم پیرامون مصوبات جلسه کمیته مسابقات

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران، کمیته مسابقات در روز شنبه مورخ 22 مرداد ماه با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد که مصوبات زیر حاصل گردید: 1. مقرر گردید ...

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران، کمیته مسابقات در روز شنبه مورخ 22 مرداد ماه با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد که مصوبات زیر حاصل گردید:


1. مقرر گردید مسابقات دسته دوم استان تهران مطابق با تقویم به روز رسانی شده و با 5 روز تاخیر آغاز گردد.

2. مقرر گردید باشگاه هایی که در زمان مقرر برای حضور در مسابقات دسته دوم ثبت نام و مدارک خود را تحویل ننموده اند مطابق با آیین نامه از جدول مسابقات حذف گردند.

3. مقرر گردید با توجه به حذف برخی از باشگاه ها از مسابقات دسته دوم و تغییر تعداد تیم های خاضر در برخی گروه ها، جدول و برنامه مسابقات اصلاح گردد.

4. مقرر گردید با توجه به کاهش تعداد تیم های حاضر در مسابقات دسته دوم نوجوانان به عدد 32، تعداد تیم هایی که در پایان فصل سقوط می نمایند مطابق با دیگر رده های سنی و از رده پنج جدول (شامل تیم پنحم) به پایین لخاظ گردد.

5. مقرر گردید مطابق با آیین نامه مسابقات صدور کارت بازی برای تیم ها 48 ساعت پس از درخواست صورت پذیرد. 

6. مقرر گردید کلیه باشگاه ها هزینه حق عضویت شرکت در مسابقات (ورودیه) به همراه کلیه جرایم انضباطی و بدهی های خود را حداکثر تا تاریخ 24 مرداد ماه پرداخت نمایند تا کارت های مسابقه صادر گردد.

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول