:: شنبه, 5 خرداد 1403

صدور احکام انضباطی مسابقات فوتبال استان تهران

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 2203 ] - شنبه, 30 بهمن 1400

صدور احکام انضباطی مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران حکم انضباطی پیرامون مسابقات تهران را صادر نمود. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی هیات فوتبال ا... 5 out of 5 based on 5 ratings.
صدور احکام انضباطی مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران حکم انضباطی پیرامون مسابقات تهران را صادر نمود. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی هیات فوتبال ا...

کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران حکم انضباطی پیرامون مسابقات تهران را صادر نمود.

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران احکام زیر را برای مسابقات صادر نمودند. ضمنا باشگاه ها جهت دریافت اصل آراء می توانند به کمیته انضباطی هیات فوتبال مراجعه نمایند.

:: نام فایلحجم فایلفرمتلینک دانلود فایل
1 adak-kian-damash423 KB Pdfدانلود فایل
2 amirkabir-narenji-poushan4403 KB Pdfدانلود فایل
3 ariapars-gostaresh-sabzpoushan432 KB Pdfدانلود فایل
4 damash-ehsan-rey429 KB Pdfدانلود فایل
5 dousti-mehr-iranmehr482 KB Pdfدانلود فایل
6 ehsan-rey-moghavemat-kosar418 KB Pdfدانلود فایل
7 ekbatan-pars-sanaat-sepahan449 KB Pdfدانلود فایل
8 espahbod-gharen-moghavemat396 KB Pdfدانلود فایل
9 farazgostar-hami356 KB Pdfدانلود فایل
10 foulad-vision-vahdat409 KB Pdfدانلود فایل
11 kosar-shohada-niroye-havaie390 KB Pdfدانلود فایل
12 papigostar-koohsar381 KB Pdfدانلود فایل
13 parshan-folad-arad420 KB Pdfدانلود فایل
14 pas-ghavamin-olampic-andishe411 KB Pdfدانلود فایل
15 pesaran-abi-sepehr-farzanegan445 KB Pdfدانلود فایل
16 saipa-parsian-javan371 KB Pdfدانلود فایل
17 saipa-pas-delavaran413 KB Pdfدانلود فایل
18 saipa-peikan430 KB Pdfدانلود فایل
19 siman-rey-damash4493 KB Pdfدانلود فایل

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول