:: شنبه, 5 خرداد 1403

صدور احکام انضباطی مسابقات فوتبال استان تهران

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1615 ] - پنجشنبه, 7 بهمن 1400
صدور احکام انضباطی مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران حکم انضباطی پیرامون مسابقات تهران را صادر نمود. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی هیات فوتبال ا...

کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران حکم انضباطی پیرامون مسابقات تهران را صادر نمود.

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران احکام زیر را برای مسابقات صادر نمودند. ضمنا باشگاه ها جهت دریافت اصل آراء می توانند به کمیته انضباطی هیات فوتبال مراجعه نمایند.

:: نام فایلحجم فایلفرمتلینک دانلود فایل
1 abedz-ehsan-rey423 KB Pdfدانلود فایل
2 abzaralat-sorkhpoushan431 KB Pdfدانلود فایل
3 atie-pirouzan-takin443 KB Pdfدانلود فایل
4 azarbad-peikan456 KB Pdfدانلود فایل
5 damash-montakhab-shemiran412 KB Pdfدانلود فایل
6 ehsan-rey-shahid-ooraki436 KB Pdfدانلود فایل
7 energy-pishro-karen448 KB Pdfدانلود فایل
8 estedadhaye-derakhshan-zagros426 KB Pdfدانلود فایل
9 estinaf-mehr-yaran437 KB Pdfدانلود فایل
10 estinaf-shardari-ghods415 KB Pdfدانلود فایل
11 fajr-mehr-yaran426 KB Pdfدانلود فایل
12 fartak-velayate-jonoub420 KB Pdfدانلود فایل
13 foulad-arad-pas-delavaran418 KB Pdfدانلود فایل
14 gharen-vahdat-iranian461 KB Pdfدانلود فایل
15 hami-ariapars428 KB Pdfدانلود فایل
16 kia-majed414 KB Pdfدانلود فایل
17 mahan-tandis-karen420 KB Pdfدانلود فایل
18 mehr-yaran-foulad-vision453 KB Pdfدانلود فایل
19 mehr-yaran-saipa418 KB Pdfدانلود فایل
20 moghavemat-fathian-arshak430 KB Pdfدانلود فایل
21 motahedian-iran-javan-parsian-javan639 KB Pdfدانلود فایل
22 negin-parse-mehr-yaran420 KB Pdfدانلود فایل
23 parsian-doustimehr416 KB Pdfدانلود فایل
24 paydar-esteghamat-setaregan-arsh424 KB Pdfدانلود فایل
25 perspolis-atie427 KB Pdfدانلود فایل
26 perspolis-soorena-mehr439 KB Pdfدانلود فایل
27 raad-padafand-ararat-novin425 KB Pdfدانلود فایل
28 rahahan-mehr-shahid-ooraki426 KB Pdfدانلود فایل
29 soorena-mehr-gharen459 KB Pdfدانلود فایل

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول