:: یکشنبه, 24 تیر 1403

صدور احکام انضباطی مسابقات فوتبال استان تهران

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1980 ] - سه شنبه, 28 دی 1400

صدور احکام انضباطی مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران حکم انضباطی پیرامون مسابقات تهران را صادر نمود. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی هیات فوتبال ا... 4 out of 5 based on 9 ratings.
صدور احکام انضباطی مسابقات فوتبال استان تهران

کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران حکم انضباطی پیرامون مسابقات تهران را صادر نمود. به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی هیات فوتبال ا...

کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران حکم انضباطی پیرامون مسابقات تهران را صادر نمود.

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران احکام زیر را برای مسابقات صادر نمودند. ضمنا باشگاه ها جهت دریافت اصل آراء می توانند به کمیته انضباطی هیات فوتبال مراجعه نمایند.

:: نام فایلحجم فایلفرمتلینک دانلود فایل
1 ahoura-parse-setare-sorkh419 KB Pdfدانلود فایل
2 asr-sanaat-shahin-dehdari396 KB Pdfدانلود فایل
3 azimgostar-naft-iranian377 KB Pdfدانلود فایل
4 doustimehr-perspolis449 KB Pdfدانلود فایل
5 esteghlal-iranmehr434 KB Pdfدانلود فایل
6 esteghlal-pas-ghavamin441 KB Pdfدانلود فایل
7 kian-ati-ararat-novin452 KB Pdfدانلود فایل
8 kianmehr-mehr-yaran466 KB Pdfدانلود فایل
9 mehre-yaran-naft-iranian443 KB Pdfدانلود فایل
10 montakhab-shemiran-papigostar455 KB Pdfدانلود فایل
11 nonahalan-peikan2089 KB Pdfدانلود فایل
12 nonahalan-saipa404 KB Pdfدانلود فایل
13 parshan-novin-mashaal454 KB Pdfدانلود فایل
14 perspolis-mehr-yaran429 KB Pdfدانلود فایل
15 perspolis-pas-ghavamin470 KB Pdfدانلود فایل
16 saipa-damash418 KB Pdfدانلود فایل
17 setare-paytakht-soren-faraz383 KB Pdfدانلود فایل
18 shahin-dehdari-damash-parse436 KB Pdfدانلود فایل
19 shahrdari-ghods-foulad-arad449 KB Pdfدانلود فایل
20 vahdat-iranian-moghavemat410 KB Pdfدانلود فایل

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول