:: یکشنبه, 26 فروردین 1403

توضیح هیات فوتبال درخصوص شروط دریافت سه برگی

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1187 ] - دوشنبه, 14 تیر 1400
توضیح هیات فوتبال درخصوص شروط دریافت سه برگی

قابل توجه تیم های لیگ برتر و دسته دوم استان تهران تیم های حاضر در مسابقات لیگ برتر و دسته دوم می بایست با ارائه فرم درخواست دریافت مجوز فعالیت در مسابقات فوتب...

قابل توجه تیم های لیگ برتر و دسته دوم استان تهران

تیم های حاضر در مسابقات لیگ برتر و دسته دوم می بایست با ارائه فرم درخواست دریافت مجوز فعالیت در مسابقات فوتبال استان تهران و مدارک پیوست شده همچون اساسنامه و خلاصه برگه ثبت شرکت ها، روزنامه رسمی و آخرین تغییرات موسسه و گواهی امضای مدیرعامل و صاحبین امضای مجاز، سه برگی ثبت قرارداد خود را از مسئولین رده ها دریافت نمایند.

در این خصوص باید توضیح داد این امر به منظور معرفی رسمی مهر باشگاه و امضای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره که در اساسنامه باشگاه حق امضا دارند می باشد تا مشکلی از این بابت گریبانگیر باشگاه های حاضر در مسابقات نشود.

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول